Naslov:
Šešče pri Preboldu,
3312 Prebold
Telefon:
Rudi 040-685-662
Žiga 040-477-696
Email: info@zupancplac.si
Delovni čas:
Ponedeljek - Petek:
 
Sobota - Nedelja: